Vai tev ir mīlestības talants?

Vai jums ir kādreiz bijušas situācijas, kurās jūs satiekoties ar kādu cilvēku, pēc tikšanās izjutāt lielu vēlmi smieties, lidot, apķert un samīļot visu pasauli?

Tādiem cilvēkiem, liekas piemīt viena liela, mīļa, laba sirds, kas ir silta, sirsnīga un mīloša. Man ir paveicies ar tādiem satikties. Tie ir cilvēki, kuriem piemīt pārsteidzošs īpašs mīlestības talants. Katrs cilvēks atnākot šajā pasaulē ar īpašām spējām – spējām mīlēt. Visi mēs esam dāsni apdāvināti ar mīlestību, bet realizēt šo talantu izdodas nedaudziem. Ja vecāki atklāj īpašas spēja matemātikā, tad viņi pieliks maksimums pūļu, lai jauno matemātiķi atbalstītu. Bet maz būs tādu pieaugušo kuri aizdomāsies par to, ka spējas uz mīlestību, kas piemīt katram bērnam, arī ir jāattīsta. Kā likums, pieaugušie nepiešķir pārāk lielu nozīmi šim jautājumam, uzskatot to par nenozīmīgu. Ir dzirdēts viedoklis, ka attīstīt mīlestības talantu nav iespējams, jo ir kam tas dots no dzimšanas un ir kam tā nav. Bet patiesībā tas piemīt visiem, tikai katram dažādās pakāpēs.

Attīstīt sevī mīlestības talantu var, bet priekš tā būs nepieciešams strādāt ar sevi garīgi, pat vairākus gadus, pat varbūt visu mūžu. Dažiem liekas, ka attīstīt prasmi mīlēt– tas ir kaut kas mākslīgs, nedabisks. Bet vai labāk ir bērnos veicināt augstprātību, naidu, skaudību?

No pieaugušo neuzmanīgās attieksmes un dažkārt pat nolieguma, attīstīt bērnos spēju mīlēt, mūsu bērni, pusaudži, iepazīst, kas ir mīlestība, no sākuma ar aktīvu „palīdzību” televīzijā, bet pēc tam vienaudžos un pēc tam ar personīgo pieredzi. Sekas ir tādas, ka daudziem jauniem cilvēkiem, pats vārds „mīlestība” asociējas pirmām kārtām ar intimitāti, un intimitāte ne vienmēr ir skaidra. Bet patiesībā, vārds „mīlestība” apzīmē ne tikai personu piesaisti pretējam dzimumam. Ir vēl mātes un tēva mīlestība, dēlu un meitu, mīlestība pret sevi, pret jaunradi, tēvzemi, visumu, kā arī pret Dievu…”

Ģimenēs kur valda patiesa mīlestība, tā izpaužas, kā vesela virkne patiesu, sirsnīgu jūtu.

Lūk šīs sešas mīlestības jūtas:

1.Interese pret otru cilvēku;
2.Pieņemt viņu tādu, kāds viņš ir;
3.Rūpes par viņu;
4.Atbildība par viņu;
5.Cieņa pret viņa viedokli;
6.Zināšanas, kā viņam palīdzēt it visā.

Tajās ģimenēs, kurās dominē siltums un iejūtība, daudzas audzināšanas problēmas vienkārši neeksistē. Bet grūtības būs tajās ģimenēs, kur patiesas jūtas tiek nomainītas pret meliem un izlikšanos, kur darbošanās tiek nomainīta pret aprūpi, palīdzība vai atbalsts pret kontroli, mīļums pret pirkumu vai dāvanu, bet maigums pret pārmērīgu stingrību vai otrādi visatļautību. Pēc tam vecāki saka: mums bija tik mīļš bērns, paklausīgs, uzmanīgs, mierīgs! Bet piecpadsmit gados viņš nokļuva sliktā kompānijā. Visā ir vainīga skola un draugi!

Ja mēs ar jums mērķtiecīgi novelsim vainu uz skolu, paziņām, draugiem un kompāniju ( it kā dzīve būtu iespējama bez draugiem un kompānijas), Mēs ne tikai pasvītrojam savu personīgo nespēju, bet vienkārši nevar palīdzēt bērniem.

Ticu, ka jums katram ir savs talants mīlēt, bet ja neticat, nāciet Es jums parādīšu:

Lilita Danilāne.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account