“Supervīzijas eksāmens”

Seminārā tiek atkārtota un nostiprināta visa pirmā un otrajā gadā apgūtā viela. Topošie konsultanti prasmīgi demonstrē savu zināšanu līmeni, konsultējot klientu individuāli. Tiek demonstrēta individuāla konsultācija ar reālām dzīves situācijām, kurā konsultanta galvenais uzdevums ir prasmīgi novadīt sesiju.

Programma plašāk:

Anotācija: Ikdienas dzīvē, darbā un sadzīvē, nepārtrauktajā saskarsmes procesā ir nepieciešams gan iegūt, gan apmainīties ar dažāda veida informāciju. Veidojot pozitīvi orientētu apmācības procesu, pilnveidojot komunikācijas prasmes, rodas iespēja uzlabot ilgtermiņa attiecības, nodrošināt dažāda veida panākumus atkārtojot savas pilnveidotās zināšanas.

Mērķis: Atkārtot savas vispārējas zināšanas par semināros iegūto un apzināto. Veikt teorētisku un praktisku izpētes atkārtošanu dažādās psiholoģiskās konsultēšanas jomās. Sagatavot sevi praktiskajam darbam.

Saturs:

Deviņos semināros iegūtā pieredze, struktūra un analīze.
Darba grupas
Individuālais darbs
Pāru darbs
Atgriezeniskā saite
Kas ir supervīzija? Kam tā nepieciešama?

– kopēju risinājumu meklēšana;

– savu grūtību apzināšana;

– supervīzija – supervizējamais;

Jautājumi. Kopsavilkums.

Iegūtās, apzinātās prasmes un iemaņas:

ievads konsultēšanā; dialogs – kas tas ir un kā to pielietot? stress un zaudējumi; pasaku terapija; sekss un nauda; simptomi – kur tie rodas? sapņi un attiecības; smilšu terapija; grupu vadīšanas darbs; supervīzija – kas tas ir?; darbs ar mērķiem; sieviešu seminārs (ideālais sievietes tēls dzīvē).

Darba metodes: Darbs aplī, pašrefleksija, diskusija, lomu spēles, individuālais darbs, teorētiskā un praktiskā analīze.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h)

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account