“Stress un zaudējumi konsultēšanā”

Šis seminārs ir saistīts ar stresu un zaudējumiem mūsu dzīvē. Kāda ir stresa iedarbība un kā notiek konsultēšana šādās situācijās. Tiek apgūtas konsultēšanas tehnikas, kas cilvēkam palīdz izlādēt šāda veida emocijas. Mācības paredz stresa un bēdu stāvokļu dziļāku izpratni. Katram individuāli tiek dota iespēja izdzīvot nāves fenomenu. Šajos procesos konsultanti piedzīvo daudz smieklu un asaru. Zaudējuma izpratne katram individuāli parāda viņa patiesās attiecības ar liekām mantām, darbu un attiecībām, kas saistās ar zaudējumiem.

Programma plašāk:

Mērķis: Pilnveidot dalībnieku izpratni par stresu un zaudējumiem, to ietekmi un nozīmi, kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par savu pašsajūtu un elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām.

Saturs: Savstarpējā iepazīšanās un pieņemšana. Psiholoģiskais stress – kas tas ir un kā tas mūs ietekmē . Kāds tas ir bērniem. Posttraumātiskais stress bērnos un pusaudžos. Fiziskā un seksuālā vardarbība. Psihofizioloģija un simptomi. Krīzes situācijas un restimulācija. Negatīvais un pozitīvais stress mūsdienās. Dažādie stresa izraisītāji – kā cilvēki uz tiem reaģē. Stresa enerģijas atpazīšana un izmantošana. Tūlītējās stresa pārvarēšanas tehnikas. Tehnikas, kas neļauj stresam uzkrāties. Zaudējumu un bēdu psiholoģiskais mehānisms.Kas ir zaudējumu bailes? Principi un metodes, kā strādāt ar zaudējumiem, kas saistīti ar : mantām, tuvu cilvēku šķiršanās, tuvinieku nāve. Jautājumi. Kopsavilkums

Metodes: teorētiskais materiāls, lomu spēles, lietišķās spēles, diskusija, refleksija, ķermeniski vingrinājumi, vizualizācija, darbs aplī, pāru darbs un mazo grupu darbs.

Apjoms:pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h).

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account