Rēķins

Rēķina izrakstītājs:

Reģ. Nr.: 40103568330
Juridiskā adrese: Rožu iela 13, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Banka: Citadele banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV93PARX0013470030001

alterego@alterego.lv

Rēķins Numurs 000948
Rēķins Datums 10 Septembris 2021
Apmaksas termiņš 12 Septembris 2021
Summa 72.00 €
Rēķina saņēmējs:
Olita Gābere

Personas kods: 130766-12066
Adrese: Skolas iela 13, Ceraukstes pag. Bauskas nov. LV-3908

Skaits Pakalpojums/Prece Preces cenaKopā
1 Divgadīga profesionālās pilnveides izglītības programma

Darbs ar naudu konsultēšanā 2.kurss
11.12. septembris 2021. gads

72.00 €72.00 €
Kopā 72.00 €
PVN 0.00 €
Summa 72.00 €