Rēķins

Rēķina izrakstītājs:

Reģ. Nr.: 40103568330
Juridiskā adrese: Rožu iela 13, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Banka: Citadele banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV93PARX0013470030001

alterego@alterego.lv

Rēķins Numurs 000629
Rēķins Datums 13 Oktobris 2020
Apmaksas termiņš 18 Oktobris 2020
Summa 100.00 €
Rēķina saņēmējs:
Elīna Beihmane

SIA EKB
Reģ. nr.40203213266
Bruņinieku 59B-1, LV-1011
Sebbanka: LV55UNLA0055001186583

Skaits Pakalpojums/Prece Preces cenaKopā
1 Divgadīga profesionālās pilnveides izglītības programma

Izbraukuma seminārs
16. -18. oktobris 2020 gads

100.00 €100.00 €
Kopā 100.00 €
PVN 0.00 €
Summa 100.00 €