Rēķins

Rēķina izrakstītājs:

Reģ. Nr.: 40103568330
Juridiskā adrese: Rožu iela 13, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Banka: Citadele banka AS
Kods: PARXLV22
Konts: LV93PARX0013470030001

alterego@alterego.lv

Rēķins Numurs 000196
Rēķins Datums 18 Oktobris 2019
Apmaksas termiņš 22 Oktobris 2019
Summa 72.00 €
Rēķina saņēmējs:
Anda Antuzēviča

Personas kods: 140388-11085
Adrese: Krasta 1-15, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018

Skaits Pakalpojums/Prece Preces cenaKopā
1 Divgadīga profesionālās pilnveides izglītības programma

Supervīzijas eksāmens konsultēšanā - pirmais gads. 19.20. oktobris 2019. gads

72.00 €72.00 €
Kopā 72.00 €
PVN 0.00 €
Summa 72.00 €