Divgadīga pieaugušo tālākizglītības mācību programma

„PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA” procesuāli orientētā psiholoģija. Programmas direktore Mg.Psych. Lilita Danilāne lilita.danilane@alterego.lv Pēc mācību programmas sekmīgas beigšanas apmācāmais saņem Profesionālās izaugsmes un meistarības skolas „alter ego” izglītības iestādes apliecību. Prasības uzņemšanai. Bez ierobežojumiem...

“Ievads konsultēšanā” un “Darbs ar agresiju, manipulāciju un bezpalīdzību”

Semināra pirmā daļa. Ieskats konsultēšanas vēsturē. Skaidrojums, ko paredz konsultēšana un kādas iespējas ir individuāli katram. Sevis kā konsultanta un sevis kā klienta apzināšanās. Skaidrs redzējums, kā sniegt palīdzību sev un otram bez maksas. Sevis un otra pieņemšana, kā arī daudz kas cits, kas saistīts ar sevis un otra apzināšanu.…

„Attīstošais dialogs konsultēšanā”

Semināra mērķis ir dot katram iespēju ne tikai ielūkoties savā pagātnes pieredzē, bet iemācīties to nolikt malā. Apgūstot jaunas iemaņas un jaunu metodi, iespējams paplašināt savu redzesloku un padziļināt savas zināšanas par dzīvi, kā rezultātā mēs veidojam attīstošu dialogu un ļaujam otram uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Mēs nevis veidojam…

“Stress un zaudējumi konsultēšanā”

Šis seminārs ir saistīts ar stresu un zaudējumiem mūsu dzīvē. Kāda ir stresa iedarbība un kā notiek konsultēšana šādās situācijās. Tiek apgūtas konsultēšanas tehnikas, kas cilvēkam palīdz izlādēt šāda veida emocijas. Mācības paredz stresa un bēdu stāvokļu dziļāku izpratni. Katram individuāli tiek dota iespēja izdzīvot nāves fenomenu. Šajos procesos konsultanti…

“Smilšu terapija konsultēšanā”

08. - 10. jūlijs 2022.g. terapijas seminārs vienmēr ir vasarā ar izbraukumu zaļumos. Ar nelielu atpūtu pie dabas, iešanu pirtī un zušu zupas vārīšanu ugunskurā. Seminārs, kurā tiek dziedēta dvēsele. „Neizprasta dzīve ir tas pats, kas nenodzīvota dzīve.” Mēs dzīvojam pasaulē, kas orientēta uz ātru lēmumu pieņemšanu: "jo ātrāk, jo labāk". Bet mūsu…

„Pasaku terapija konsultēšanā”

Pasaku terapija ļauj ielūkoties sevī un paskatīties uz sevi no malas, izmantojot metaforu. Izprotot pasakas struktūru un tās nozīmību, pasakā ikviens nonāk saskarē ar savu zemapziņu un iemācās to tulkot. Šis ir praktisks un ļoti dinamisks seminārs. Konsultantu un klientu lomas mainās, un katram ir iespēja izspēlēt dažādas lomas, kā…

„Attiecības ar sevi un citiem konsultēšanā”

Semināra galvenais uzdevums ir izprast attieksmi pret sevi un padarīt to par savu sabiedroto. Dibinot attiecības ar citiem, cilvēks primāri domā par sevi un rada tādu tēlu, kāds viņš vēlētos būt; tāpēc divu cilvēku attiecībās var būt iesaistīti pat četri tēli. Konsultanti iemācīsies izprast attiecību modeļus un tajos esošos rangus,…

„Sapņu terapija konsultēšanā”

Sapņi ir mūsu zemapziņas tēli, kas mūs ietekmē un vada. Sapņi un konsultēšana dod iespēju ielūkoties dziļāk un izprast attieksmi pret sevi. Vissvarīgākās ir attiecības pašam ar sevi, tātad – mūsu sapņi, mūsu realitāte attiecībā pret sevi. Semināra galvenais mērķis ir iemācīties tulkot savus un klienta sapņus, izprast sapņu būtību un…

„Seksa terapija konsultēšanā”

Sekss sabiedrībā tiek uzskatīts par aizliegto tēmu. Par to ir mācīts skaļi nerunāt, tātad aizliegts to vēlēties. Tomēr par šo tēmu tiek izrādīta ļoti liela interese. Mums katram ir savs viedoklis par to, ko drīkst un ko nedrīkst. Mēs rīkojamies pieraduma vadīti, bet kas ir tas, kas mums tā liek…

„Naudas nozīme un loma mūsu dzīvē un konsultēšanā”

Nauda ir tēma, par ko vērts ne tikai aizdomāties, bet arī saprast, kā mēs jūtamies, kad tās ir daudz, un kā jūtamies, kad tās ir maz. Kas attieksmē pret naudu ir mantots un kādi ir galvenie sūtījumi, kas nāk no dzimtas. Kāda ir mūsu personīgā attieksme, kādas ir mūsu attiecības…

„Simptomi un procesuāli orientētā psiholoģija konsultēšanā”

Seminārs liek aizdomāties par simptomiem, liek padomāt, ko nozīmē būt veselam. Konsultēšanas laikā izkristalizējas divas svarīgas lietas: pirmā ir mūsu attieksme un otrā ir mūsu uzvedība. Tās abas ir ļoti svarīgas un vērā ņemamas. Strādājot ar simptomu terapiju, ir svarīgi iemācīties runāt par jūtām un vajadzībām, sākt ticēt un uzņemties…

“Supervīzijas eksāmens”

Seminārā tiek atkārtota un nostiprināta visa pirmā un otrajā gadā apgūtā viela. Topošie konsultanti prasmīgi demonstrē savu zināšanu līmeni, konsultējot klientu individuāli. Tiek demonstrēta individuāla konsultācija ar reālām dzīves situācijām, kurā konsultanta galvenais uzdevums ir prasmīgi novadīt sesiju. Programma plašāk: Anotācija: Ikdienas dzīvē, darbā un sadzīvē, nepārtrauktajā saskarsmes procesā ir nepieciešams…

Lekciju grafiki

Lekciju grafiks 1. un 2. kursam

Alterego pašvērtējums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “ Profesionālās izaugsmes un meistarības skolas “alter ego””...
JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account

GRAFIKS