„Simptomi un procesuāli orientētā psiholoģija konsultēšanā”

Seminārs liek aizdomāties par simptomiem, liek padomāt, ko nozīmē būt veselam. Konsultēšanas laikā izkristalizējas divas svarīgas lietas: pirmā ir mūsu attieksme un otrā ir mūsu uzvedība. Tās abas ir ļoti svarīgas un vērā ņemamas. Strādājot ar simptomu terapiju, ir svarīgi iemācīties runāt par jūtām un vajadzībām, sākt ticēt un uzņemties atbildību. Seminārā tiek mācīts atpazīt savus simptomus un izprast to rašanās cēloņus.

Programma plašāk:

Anotācija: Lai sāktu aizdomāties par simptomiem, padomājiet ko Jums nozīmē būt veselam? Atbildot mums izkristalizējas divas svarīgas lietas, pirmā ir mūsu attieksme, bet otrā mūsu uzvedība. Abas ļoti svarīgas un vērā ņemamas.

Mērķis: Apzināt simptomu psiholoģiju, mehānismu darbību un pielietojumu praksē. Savu simptomu apzināšanās un to atdzīvināšana.

Saturs:

Simptomu psiholoģija. Simptomu metodes būtība. Simptomu sociālpsiholoģiskās īpatnības. Simptomu tehnikas. Simptomu tehnikas iemaņu pilnveidošana, to pielietojuma būtība un nosacījumi – “spoguļa efekts, jautājumu veidi un to uzdošanas tehnikas, lomu maiņas. Simptomu uzvedības sistēmu analīze un pārmaiņu psiholoģija. Jautājumi. Kopsavilkums.

Darba metodes: Darbs aplī, pašrefleksija, diskusija, lomu spēles, teorētiskā un praktiskā analīze.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h).

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account