„Seksa terapija konsultēšanā”

Sekss sabiedrībā tiek uzskatīts par aizliegto tēmu. Par to ir mācīts skaļi nerunāt, tātad aizliegts to vēlēties. Tomēr par šo tēmu tiek izrādīta ļoti liela interese. Mums katram ir savs viedoklis par to, ko drīkst un ko nedrīkst. Mēs rīkojamies pieraduma vadīti, bet kas ir tas, kas mums tā liek darīt? Seminārā tiek strādāts ar vecāku nodotiem sūtījumiem un stereotipiem, tiek mācīta uzdrīkstēšanās un attieksmes maiņa pret ģimenē iegūto. Seksuālā apspiešana, emocionāla un fiziska vardarbība mūsu dzīvē. Galvenais ir tikt skaidrībā, kāda ir mūsu attieksme pret seksu, kāda ir mūsu uzvedība un kādi ir tās cēloņi. Jaunas metodes apgūšana un dziļāka izpratne attieksmē pašam pret sevi.

Programma plašāk:

Anotācija: Sekss ir aizliegtā tēma, par kuru mūs māca skaļi nerunāt. Galvenais ar ko strādājam šajā sakarā ir tikt skaidrībā kādas mums ir attiecības ar seksu, kāda ir mūsu uzvedība un no kurienes tā nāk. Kādi ir mūsu galvenie stereotipi, kas translējas no paaudzes paaudzē.

Mērķis:Pilnveidot dalībnieku izpratni un apzināt savas vajadzības, attiecības, saistībā ar seksu dzīvē.

Saturs: Savstarpējā iepazīšanās un pieņemšana. Mērķu formulēšana. Seksa terapijas struktūras galvenie elementi. Darbs mazajās grupās. Vērtības mūsu dzīvē. Attiecības seksā . Aizliegumi konkrētos piemēros. Izmeklēt savas attiecības pret seksu – kā sūtījumu no bērnības. Darbs pāros. Bērnības sūtījumi. Kādas ir mūsu attiecības ar šiem sūtījumiem. Jautājumi grupā: kā strādāt ar šīm tehnikām? Seksa terapijas nozīme darbā ar bērniem. Lomu spēles. Šausmu stāstiņi. Jautājumi. Kopsavilkums.

Darba metodes: teorētiskā materiāla analīze, lomu spēles, diskusija, refleksija, ķermeniski vingrinājumi, darbs aplī, pāru darbs un mazo grupu darbs.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h)

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account