„Sapņu terapija konsultēšanā”

Sapņi ir mūsu zemapziņas tēli, kas mūs ietekmē un vada. Sapņi un konsultēšana dod iespēju ielūkoties dziļāk un izprast attieksmi pret sevi. Vissvarīgākās ir attiecības pašam ar sevi, tātad – mūsu sapņi, mūsu realitāte attiecībā pret sevi. Semināra galvenais mērķis ir iemācīties tulkot savus un klienta sapņus, izprast sapņu būtību un iemācīties izmantot sapņu terapijas metodes dzīvē.

Programma plašāk:

Anotācija:Svarīgākais mūsu sapņos ir tas, ka mēs tajos redzam savas attiecības ar sevi. Daudzi cilvēki domā, ka sapnis ir zīmīgs un redzētie cilvēki, darbība tajā arī ir zīmīga. Bet īstenībā tas tā nav jo viss, kas notiek sapnī, notiek tikai un vienīgi ar mums pašiem un mūsu attieksmi pret sevi. Mūsu zemapziņa strādā ar mūsu attiecībām ar sevi.

Mērķis:Apzināt un pierakstīt savus sapņus, izprast sapņu mehānismu darbību un pielietojumu praksē.

Saturs:

Sapņu un attiecību psiholoģija.
Metodes un instrumenti sapņu un attiecību terapijā.
Sapņu un attiecību sociālpsiholoģiskās īpatnības.
Rangu sociālpsiholoģiskās īpatnības
Sapņu un attiecību terapijas tehnikas
Tehnikas iemaņu pilnveidošana, to pielietojuma būtība un nosacījumi – jautājumu veidi un to uzdošanas tehnikas, lomu maiņas
Sapņu un attiecību uzvedības sistēmu analīze un pārmaiņu psiholoģija.
Jautājumi. Kopsavilkums.
Darba metodes: Darbs aplī, pašrefleksija, diskusija, lomu spēles, teorētiskā un praktiskā analīze.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h).

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account