Pašattīstība caur deju un kustību

Deju – ekspresīvā sociāli psiholoģiskā treniņprogramma.

Programmas anotācija

Deja – tā ir cilvēka dzīves sfēra, kurā katrs var justies kā lietpratējs.

Deja ir viena no senākajām cilvēka pašizteiksmes formām. Savā būtībā tā ir Dzīvības un Vispārējās kustības simbols. Kustībā un dejā apvienojas cilvēka mentālā un ķermeniskā būtība, paužot emocijas, attieksmi, paradumus un citus personības aspektus. Deja ir spontāna cilvēka iekšējās pasaules transformācija kustībā.

Deja realizē vairākas unikālas funkcijas, kas ir vitāli nepieciešamas mūsdienu cilvēkam, piemēram, apspiesto emociju un spriedzes enerģijas izlāde, organisma aktivizācijas un enerģetizēšanas process, personības pašregulācija, sevis un līdzcilvēku iepazīšana un pieņemšana, attiecību formēšana un attīstīšana, cilvēka radošā potenciāla atbrīvošana, ierasto uzvedības veidu iepazīšana un mainīšana u.c.

Deju – ekspresīvais treniņš ir jauns sociāli psiholoģisko treniņu virziens, kas ļaus dalībniekiem padziļināt izpratni par savu un līdzcilvēku būtību, kā arī palīdzēs pašattīstības procesā caur kustību.

„Deja ar savām izpausmēm atdarina cilvēka iedabu, tikumus, kaisli, paradumus un iemieso neredzamo domu.”

/Aristotelis./

Mērķis. Izpratne par katram piemītošajiem saskarsmes un attiecību modeļiem, šo modeļu dažādošana caur individuālo deju – ekspresīvo repertuāru, spontanitātes paaugstināšana dažādu izjūtu un attiecību izrādīšanā, dalībnieku aktivitātes un iniciatīvas stimulēšana attiecību veidošanā un uzturēšanā, savas un citu individualitātes pieņemšana, empātijas prasmes attīstība, „muskuļu bruņu” vājināšana.

Treniņprogrammas tēmas

Variēšana ar dažādām kustībām un starppersonu pozīcijām, savu kustību stereotipu apzināšanās.

Pašprezentācijas prasmes attīstīšana, attieksmes pret sevi izpratne.

Arhetipisko piederības un aizsargātības pārdzīvojumu aktualizācija.

„Muskuļu bruņu” apzināšanās un mazināšana, savu dejas – ekspresīvo īpatnību izzināšana, ekspresīvā repertuāra paplašināšana.

Savstarpējās tolerances un sadarbības attīstīšana, personīgās distances apzināšanās.

Apspiesto emociju un attieksmju apzināšanās.

Saskarsmes barjeras, saskarsmes iemaņu paplašināšana.

Spēja iejusties „cita ādā” (empātijas prasme).

Pašapzināšanās un pašpieņemšanas stimulēšana.

Radošā pašizteiksme.

Attieksme pret sevi, citiem, pasauli.

Psihoemocionālās spriedzes izlādēšana.

Dažādu starppersonu attiecību izteiksmes veidu attīstīšana.

Metodoloģija. Individuālās, pāru, grupas dejas un kustības mūzikas pavadībā, refleksija, diskusija, atgriezeniskās saites sniegšana.

Tavi ieguvumi.

Paaugstināsi savu pašvērtējumu.

Spēsi formēt jaunus uzvedības veidus.

Gūsi jaunas atklāsmes savas un citu individualitātes pieņemšanas jomā.

Apgūsi savas mentālās un ķermeniskās būtības integrācijas aspektus.

Stimulēsi savu radošo pašizteiksmi.

Attīstīsi savas tolerances un empātijas spējas.

Dalībnieki. Jebkurš interesents, kas vēlas uzlabot savu pašizjūtu un dzīves kvalitāti, gūt padziļinātu izpratni par sevi un līdzcilvēkiem caur deju un kustību. Grupa – 12 cilvēku.

Semināra ilgums. 8 nodarbības pa 2 stundām katra (optimālais sadalījums – 2 nodarbības nedēļā).

Dlības maksa. 360 EUR (vienam dalībniekam 8 nodarbības).

Treniņprogrammas vadītāja.Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account