„Pasaku terapija konsultēšanā”

Pasaku terapija ļauj ielūkoties sevī un paskatīties uz sevi no malas, izmantojot metaforu. Izprotot pasakas struktūru un tās nozīmību, pasakā ikviens nonāk saskarē ar savu zemapziņu un iemācās to tulkot. Šis ir praktisks un ļoti dinamisks seminārs. Konsultantu un klientu lomas mainās, un katram ir iespēja izspēlēt dažādas lomas, kā arī katrs var izmantot savu režisora talantu savai pasakai.

Programma plašāk:

Anotācija:Galvenais instruments ir metaforas izmantošana, lai aktivizētu klienta iekšējos resursus. Šie resursi klientam palīdz ieraudzīt to, kas katrā jau ir sākotnēji, bet pašam kādu iemeslu dēļ nav izdevies tos ieraudzīt vai arī tie ir piemirsti – tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem pasaku terapijā.

Mērķis:Pilnveidot dalībnieku izpratni par pasaku terapiju tās ietekmi un nozīmi, kā pasaku terapija strādā, kā psiholoģisks instruments katrā konkrētā gadījumā. Individuālais darbs ar savu pasaku.

Saturs:

Savstarpējā iepazīšanās un pieņemšana.

Mērķu formulēšana.

Pasaku terapijas struktūras galvenie elementi.

Darbs mazajās grupās. Vērtības un nozīmība pasakās. Zaudējumi un ilgas. Aizliegumi konkrētos piemēros.

Darbs pāros. Antagonista loma, dāvinātāja, palīga un kādas ir attiecības ar šīm figūrām.

Jautājumi grupā: kā uzrakstīt pasaku?, nepabeigtas pasakas, brīnuma pasakas nozīmīguma būtība.

Pasaku terapija darbā ar bērniem.

Brīnumlīdzekļu pielietošana.

Transformācijas iespējas pielietojums.

Brīnumspoguļa tehnikas efekts.

Jautājumi. Kopsavilkums.

Darba metodes: teorētiskais materiāls, lomu spēles, lietišķās spēles, diskusija, refleksija, ķermeniski vingrinājumi, vizualizācija, darbs aplī, pāru darbs un mazo grupu darbs.

Apjoms:pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h).

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account