„Naudas nozīme un loma mūsu dzīvē un konsultēšanā”

Nauda ir tēma, par ko vērts ne tikai aizdomāties, bet arī saprast, kā mēs jūtamies, kad tās ir daudz, un kā jūtamies, kad tās ir maz. Kas attieksmē pret naudu ir mantots un kādi ir galvenie sūtījumi, kas nāk no dzimtas. Kāda ir mūsu personīgā attieksme, kādas ir mūsu attiecības ar naudu. Ko tā mums nozīmē un cik tā mums ir svarīga. Kā rīkojamies, kad maciņā ir pēdējie pieci lati, un ko tajā brīdī jūtam. Galvenais ir tikt skaidrībā, kādas ir mūsu attiecības ar naudu, kāda ir mūsu uzvedība un tās cēloņi.

Programma plašāk:

Anotācija: Nauda ir aizliegtā tēma, par kuru mūs māca skaļi nerunāt. Galvenais ar ko strādājam šajā sakarā ir tikt skaidrībā kādas mums ir attiecības ar naudu, kāda ir mūsu uzvedība un no kurienes tā nāk. Kādi ir mūsu galvenie stereotipi, kas translējas no paaudzes paaudzē.

Mērķis: Pilnveidot dalībnieku izpratni un apzināt savas vajadzības, attiecības un attieksmi pret naudu.

Saturs: Savstarpējā iepazīšanās un pieņemšana. Mērķu formulēšana. Naudas terapijas struktūras galvenie elementi. Darbs mazajās grupās. Vērtības mūsu dzīvē. Attiecības ar naudu. Aizliegumi konkrētos piemēros. Izmeklēt savas attiecības pret naudu – kā sūtījumu no bērnības. Darbs pāros. Bērnības sūtījumi. Jautājumi grupā: kā strādāt ar šīm tehnikām? Naudas terapijas nozīme darbā ar bērniem. Lomu spēles. Šausmu stāstiņi. Jautājumi. Kopsavilkums.

Darba metodes: teorētiskā materiāla analīze, lomu spēles, diskusija, refleksija, ķermeniski vingrinājumi, darbs aplī, pāru darbs un mazo grupu darbs.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h)

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account