Mana kvalifikācija

Izglītība

Daugavpils Universitāte; doktora studijas Sociālajā psiholoģijā, 2005. gads.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo zinātņu Maģistra

grāds psiholoģijā, 2004. gads.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Augstākā profesionālā izglītība – psihologa asistenta kvalifikācija, 2003. gads.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, 2002. gads.

Papildu izglītība

“Cilvēka fenotips biznesā” I. līmenis. Marks Lučins, Viļņa,2012.g.oktobris, ko organizēja „Viva persona”

Meistarklases apmācība Atbalsta konsultēšanas pamati (Co Counselling International UK) 40h. Ar tiesībām konsultēt atbalsta konsultēšanu CCI tīklā, 2012.g.

Meistarklases apmācība, Kembridžas universitātes programmā „8 soļi uz savu komandu”Meistarklases

apmācība, projekta ietvaros – Personāla treneris, ko īstenoja attīstības centrs „RenessanceS”, 2010.g.

Meistarklases pārvērtējošās konsultēšanas teorijā un praksē „Cilvēcisko būtņu cilvēciskā puse” (The Human side of Human beings. The Theory of Re-evalution Counseling. Harvey Jackins. U.S.A.), 2004.g.

Meistarklases Psiholoģiskajā konsultēšanā (Psychological Counseling) (1680 stundas) NGO „Doverie” Sankt – Pēterburga 1998. – 2009.g.

Nozīmīga informācija

Latvijas Republikas izglītības iestāde Profesionālās izaugsmes un meistarības skola „alter ego”;

psihologs konsultants, licenzētas apmācības programmas „Psiholoģiskā konsultēšana” (Psychological Counseling) trenere (licences Nr. DIJ-09-243-ail;DIJ-09-244-ail), 2009. līdz pat šim brīdim.

Organizāciju un Personības attīstības centra „alter ego” direktore: -izstrādāta un vadīta deju-ekspresīvā psiholoģiskā treniņprogramma SIA „alter ego” programmas ietvaros; – izstrādāti un vadīti apmācību kursi „Pašizjūta un darbības produktivitāte” pakalpojumu speciālistiem; – privātprakse individuālā konsultēšanā – Humānistiskā virziena pieeja pārvērtējošajā konsultēšanā, 2003.-2009.g.

Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) Kultūras vadības nodaļa; lektore (Lietišķā komunikācija;

Māksla komunikāciju vadība; Ētika un estētika; Attīstošais dialogs), 2009.-2010.g.

Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola – lektore (Vispārīgā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Dialogs, Mazo grupu psiholoģija, Saskarsmes treniņi, Organizāciju psiholoģija, Psiholoģiskā konsultēšana, profesionālās maģistrantūras prakses vadīšana), 2005. -2009.g.

Rīgas Doma kora skola – skolas psihologs konkrēta Eiropas Savienības programmas Leonardo Da Vinči atbalstīta pilotprojekta ietvaros Atbalsta grupu vadītāja „Komunikatīvo prasmju pilnveides treniņā”, 2005.-2006.g.

Jūrmalas skolu psiholoģijas centra sākumskola „ĀBELĪTE”, psiholoģe – konsultante, 2003. –2005.g.

Valsts ieņēmumu dienests Rīgas muitas reģionālās iestādes muitas noliktavu daļa Muitas noliktavas”ELKO RĪGA” muitas ierēdne, 1998.-2003.g.

Valsts ieņēmumu dienests Rīgas muitas reģionālās iestādes Auto kravu noformēšanas daļas muitas Ierēdne, 1995.-1998.g.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

DR ICONFB ICONTW ICON

Privacy Policy My Account