Individuālās konsultācijas

Individuālās konsultācijas vadu es – Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā. Bērniem. Dažāda rakstura bailes, nomāktība, nenoturīga emocionalitāte, attīstības jautājumi, zems pašvērtējums, nedrošība, trauksme, intereses trūkums, grūtības emociju izpaušanā, agresīva uzvedība, nenoteiktība, nesekmība skolā, krāpšanās,…

Konsultācijas ģimenei

Ģimene laiku pa laikam saskaras ar dažādām problēmām, kas var radīt spriedzes pieaugumu, kas bojā attiecības starp ģimenes locekļiem un pāraug konfliktā. Veselīga ģimene atzīst savas grūtības un meklē veselīgus līdzekļus situācijas risināšanā. Ģimene ir sistēma, kurā viena cilvēka uzvedības izmaiņas ietekmē pārējos ģimenes locekļus gan psiholoģiski, gan emocionāli. Piemēram,…

Konsultācijas vecākiem

Visi vecāki saviem bērniem vēl vislabāko, rūpējas par bērnu, vadoties pēc savām emocionālajām, intelektuālajām un sociālajām iespējām. Būt vecākiem ir prieks un gandarījums, bet arī atbildība, šaubas un bailes kļūdīties, dažkārt vilšanās, nepārliecinātība un bezpalīdzība. Mūsu saskarsmes grūtības ar bērniem un viņu problemātiskā uzvedība norāda uz mūsu vājībām, zināšanu trūkumu…

Konsultācijas bērniem

Spēļu terapija – tā ir savstarpēja mijiedarbība starp mani un bērnu spēļu istabā. Konsultēšanas gaitā izveidojas uzticība, atklātība un draudzīgas attiecības. Mans mērķis ir palīdzēt bērnam būt pašam, saprast un izmantot visas savas spējas un prasmes. Konsultācijā bērnam ir iespēja caur spēli izteikt savu stresu, neapmierinātību, agresivitāti, nedrošību, bailes. Izspēlējot…

Konsultācijas pusaudžiem

VecākI vai pats pusaudzis pie manis var VĒRSTIES ar ŠĀDĀM problēmām: Grūtības attiecībās ar draugiem, vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem, dažāda rakstura bailes, pusaudža uzvedības izmaiņas, problēmas skolā, grūtības mācībās, grūtības profesijas izvēlē, nomākts garastāvoklis, slinkums, intereses trūkums, garastāvokļa svārstības, agresīva uzvedība, nemiers, nedrošība un zema pašapziņa, traumatiskas pārmaiņas, tuva cilvēka zaudējums,…

Konsultācijas pieaugušajiem

PALĪDZU RISINĀT: Dzīves krīzes gadījumā, kad notikusi nelaime, saslimšanas gadījums, izmaiņas sabiedriskajā dzīvē, nozīmīgu cilvēku nāves gadījums, saspīlētas savstarpējās attiecības ar tuviniekiem, kolēģiem, iekšēja nedrošība, nomākts garastāvoklis, atkarības. Dziļākas konsultēšanas gadījumā ir iespēja saņemt zināšanas, kas parāda, kas mēs esam un kas mēģinām būt. Pievēršot grūtībām nopietnu uzmanību, ieraugot tās…
JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account