Konsultācijas vecākiem

Visi vecāki saviem bērniem vēl vislabāko, rūpējas par bērnu, vadoties pēc savām emocionālajām, intelektuālajām un sociālajām iespējām. Būt vecākiem ir prieks un gandarījums, bet arī atbildība, šaubas un bailes kļūdīties, dažkārt vilšanās, nepārliecinātība un bezpalīdzība. Mūsu saskarsmes grūtības ar bērniem un viņu problemātiskā uzvedība norāda uz mūsu vājībām, zināšanu trūkumu un bagātīgi nevajadzīgo pieredzi. Pārvarēt grūtības attiecībās ar bērniem – tas ir pašizaugsmes veids pašiem vecākiem un personības attīstība kā cilvēkam.

PALĪDZU RISINĀT:

Kontakta grūtības ar bērnu, vecāku bailes, nedrošība, vecāku audzināšanas stila atšķirības, bērnu nepaklausība, vecāku vainas sajūta, nepilnīga ģimene, vecāku gaidas, grūtības palikt pie sava, vecāku adekvāta attieksme pret bērna vajadzībām, kā arī vispārīgi jautājumi par bērnu garīgo attīstību.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account