Kas ir PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA?

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir metode, ar kuras palīdzību atrisina emocionālas dabas jautājumus, strādājot pāros vai grupā.

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir nevis „terapijas” veids, bet gan mācīšanās process, pašpalīdzības process, dzīves plānošanas process un veids, kā paplašināt savu skatījumu, iespējas, izdevības un līdz ar to – personīgo brīvību.

Risinājumu gūst pirmkārt – izprotot emociju būtību, otrkārt – apzinoties domu gaitu un treškārt – mainot uzvedības modeli. JŪTOT < DOMĀJOT < DAROT

Programma radīta apvienojot trīs praktiskās psiholoģijas metodes: pārvērtējošā konsultēšana (Harvey Jackins, Re-evaluation Counselling, ASV); procesuāli orientētā psiholoģija (Arnold Mindell, Process Work, ASV); un psiholoģiskā konsultēšana (A. Л. Лихтарников, Е. Н. Чеснокова, Psychological Counselling, Krievija).

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account