Individuālās spriedzes regulēšana

Mērķis. Pilnveidot dalībnieku izpratni par stresu, tā ietekmi un nozīmi, kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par savu pašizjūtu un elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām, izmantojot negatīvā stresa pārvarēšanas tehnikas.

Treniņprogrammas tēmas

Stress – kas tas ir, un kā tas mūs ietekmē.

Negatīvais un pozitīvais stress mūsdienās.

Dažādi stresa izraisītāji – kā cilvēki uz tiem reaģē.

Stresa enerģijas atpazīšana un izmantošana.

Tūlītējās stresa pārvarēšanas tehnikas.

Tehnikas, kas neļauj stresam uzkrāties.

„Stresa kartes” rezultātu analīze.

Metodoloģija. Teorētiskā informācija, diskusija, praktiskās nodarbības. Individuālās veiktspējas un stresa līmeņa noteikšanai tiek izmantots tests „Stresa karte”.

Tavi un tava uzņēmuma ieguvumi. Padziļināsi izpratni par to, kas ir stress. Iegūsi iemaņas stresa enerģijas izmantošanā, apgūsi praktiskas iemaņas negatīvā stresa pārvarēšanā. Noteiksi savu stresa un veiktspējas līmeni, kā arī galvenos stresa izraisītājus.

Treniņprogramma veicina personības spēju efektīvi pārvarēt stresu ikdienā un neļaut tam uzkrāties, tādējādi palīdzot uzņēmumiem iegūt emocionāli līdzsvarotākus darbiniekus, līdz ar to paaugstinot viņu darba efektivitāti un spēju veiksmīgi strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos.

Dalībnieki. Maksimālais dalībnieku skaits: 12 cilvēku grupa.

Treniņprogrammas ilgums. 8 astronomiskās stundas.

Dalības maksa. 1490 EUR (vienam dalībniekam).

Treniņprogrammas vadītāja.Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account