Individuālās konsultācijas

Individuālās konsultācijas vadu es – Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā.

Bērniem. Dažāda rakstura bailes, nomāktība, nenoturīga emocionalitāte, attīstības jautājumi, zems pašvērtējums, nedrošība, trauksme, intereses trūkums, grūtības emociju izpaušanā, agresīva uzvedība, nenoteiktība, nesekmība skolā, krāpšanās, zagšana, grūtības saskarsmē un kontakta dibināšanā ar citiem, problēmas attiecībās ar vienaudžiem, vecākiem un skolotājiem.

Vecākiem Kontakta grūtības ar bērnu, vecāku bailes, nedrošība, vecāku audzināšanas stila atšķirības, bērnu nepaklausība, vecāku vainas sajūta, nepilnīga ģimene, vecāku gaidas, grūtības palikt pie sava, vecāku adekvāta attieksme pret bērna vajadzībām, kā arī vispārīgi jautājumi par bērnu garīgo attīstību.

Pusaudžiem. Grūtības attiecībās ar draugiem, vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem, dažāda rakstura bailes, pusaudža uzvedības izmaiņas, problēmas skolā, grūtības mācībās, grūtības profesijas izvēlē, nomākts garastāvoklis, slinkums, intereses trūkums, garastāvokļa svārstības, agresīva uzvedība, nemiers, nedrošība un zema pašapziņa, traumatiskas pārmaiņas, tuva cilvēka zaudējums, narkotiku un alkohola lietošana, pārlieku liela aizrautība ar datoru un spēļu automātiem.

Pieaugušajiem. Dzīves krīzes gadījumā, kad notikusi nelaime, saslimšanas gadījums, izmaiņas sabiedriskajā dzīvē, nozīmīgu cilvēku nāves gadījums, saspīlētas savstarpējās attiecības ar tuviniekiem, kolēģiem, iekšēja nedrošība, nomākts garastāvoklis, atkarības.

Ģimenei. Vecāku jautājumi par bērnu audzināšanu un attīstību, attiecības starp laulātajiem un partneriem, attiecības starp brāļiem un māsām, attiecības starp paaudzēm, viena ģimenes locekļa problemātiska uzvedība, vardarbība ģimenē, slimības un zaudējumi ģimenē, dzīvesveida izmaiņas ģimenē.

Pietikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550 , sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai izmantojot elektronisko pieteikšanās formu.

Cik maksā? Viena konsultācijas stunda izmaksā 100 EUR. Ģimenes vai pāru konsultācija 200 EUR.

Cilvēka prāts vienmēr ir nodarbināts, tas veic milzīgu darbu, vienmēr būdams vērsts uz efektivitātes sasniegšanu. Tādā veidā prāts kalpo rezultātam, un kā jebkurš kalps tas zaudē savu neatkarību.

Es piedāvāju pilnīgi citu garīgās jomas formu, kurā ir vieta brīvībai un dziļumam.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account