“Ievads konsultēšanā” un “Darbs ar agresiju, manipulāciju un bezpalīdzību”

Semināra pirmā daļa. Ieskats konsultēšanas vēsturē. Skaidrojums, ko paredz konsultēšana un kādas iespējas ir individuāli katram. Sevis kā konsultanta un sevis kā klienta apzināšanās. Skaidrs redzējums, kā sniegt palīdzību sev un otram bez maksas. Sevis un otra pieņemšana, kā arī daudz kas cits, kas saistīts ar sevis un otra apzināšanu.

Semināra otrā daļa. Savu iekšējo resursu apzināšana. Skaidrojums par to, kas ir emocijas un kas dzīvē notiek, kad mēs emocijās iesprūstam. Kā apzināt emocijas un iemācīties tās izlādēt. Kā dzīvot bez aizliegumiem un brīvi, neļaujot uzkrāties sevī agresijai, un kā rīkoties dzīves situācijās, kas saistītas ar manipulāciju un bezpalīdzību. Kā atšķirt gadījuma bailes no hroniskām bailēm. Šajos divos semināros tiek apgūtas praktiskas iemaņas, dažādas tehnikas, kas palīdz katram pašam saprast, kas noder un nostrādā vislabāk konkrēti viņa gadījumā.

Programma plašāk:

Mērķis:Harmonizēt savu profesionālo un personīgo sadzīves stāvokli, apgūt profesionāli svarīgas iemaņas, prasmes un to pielietojumu darba iemaņu procesā, dodot iespēju atrisināt daudzas personīgās problēmas, kā arī pilnveidot personības attīstību.

Saturs: Savstarpējā iepazīšanās un pieņemšana. Cilvēks un teorija konsultēšanā. Attīstības problēmas. Klients un konsultants, skolotājs un skolnieks, sieva un vīrs utt. Lomas un likumi konsultēšanas procesā. Attiecību raksturojums klients – konsultants. Pirmais kontakts ar klientu. Ko nozīmē pieņemt klient? Konsultanta jūtas. Empātija un tolerance saskarsmē. Lomas un pozīcijas. Sociālās bezpalīdzības psiholoģiskais raksturojums. Pieņemt stresu, distresu un traumas. Reakcijas raksturs distresu gadījumos. Intelekts un jūtas – mijiedarbība normālos un distresa gadījumos. Gadījumu un hronisko distresu ieraksti. Savu resursu – plusu un mīnusu apzināšanās.

Savu attiecību ar citiem analīze no dažādiem skatu punktiem.
Uzvedības stereotipi- iedzimtie un sociālās kultūras.
Psiholoģiskās barjeras. Distresi, uzvedības stereotipi, jūtas un problēmas.
Konsultēšanas mērķi.. Klienta un konsultanta mērķi. Atšķirība starp klienta – konsultanta un pacienta – terapeita attiecībām.
Pozitīvās tehnikas.
Komplimenti mūsu dzīvē.
Konsultēšanas tehniku apzināšanās. Tehniku piemēri .Grupas un individuālais darbs: formas un veidi. Tehniku loma un pielietojuma daudzveidīgie risinājumi – meklējumi.
Izjūtas ikdienā
kā izvairīties no manipulatoriem
atbildība, pienākumi un sadarbība
pārliecināta stila raksturojums
balss un tās efektīvāka izmantošana
Darbs ar pašizjūtu, pašanalīzi, diskusiju un dažāda veida lomu spēles.
Jautājumi. Kopsavilkums.
Uzdevumi:

Panākt dalībnieka izpratni, kā un kāpēc viņš tā uzvedas attiecībā pret citiem cilvēkiem un kā šī uzvedība ietekmē citus cilvēkus. Ko mēs darām, kad jūtamies bezpalīdzīgi.
Iemācīties saprast, kāpēc cilvēki uzvedas tieši tā un nevis citādi. Kādi ir savu resursu plusi un mīnusi?
Iemācīt dalībniekam dzirdēt tieši to, ko saka citi cilvēki, nekoncentrējoties tikai uz atbildes sagatavošanu. Paskatīties uz sevi no malas.
Psiholoģisko barjeru analīze.
Sekmēt tolerances pieaugumu attiecībā pret citu cilvēku uzvedību. Pozitīvas tehnikas un komplimenti mūsu dzīvē.
Izveidot apstākļus, kuros cilvēks var aprobēt jaunus sadarbības ceļus ar cilvēkiem un saņemt atgriezenisko saiti par to, kā viņu ietekmē šie jaunie paņēmieni.
Apjoms: Ievadsemināra pirmā un otrā daļa 64 akadēmiskās stundas (8 dienas/8 h).

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account