Mana pārliecība

/
Es ticu, ka pat pēc 100 gadiem būs cilvēki, kuriem kaut kā paveiksies, kā reiz notika ar mani, satikt skolotājus un sajust nospiedumu, ko šodien jūtu un atstāju šodienā Es. Mans veiksmes kritērijs – klients kurš emocionāli atbrīvojies un atradis sevī jaunus resursus. Esmu pārliecināta, ka vērtīgākā dāvana, ko varu dot — gan konsultēšanas attiecībās, gan ikdienā —, ir mana klātbūtne un patiesums. Es ticu, ka… „…ikviena mūsu doma un rīcība balstās vai nu uz MĪLESTĪBU, vai arī uz BAILĒM.…

Mans stāsts

/
Manas cerību pilnās un iedvesmojošās darba metodes ir radušās no pieredzes, risinot notikumus pašas dzīvē, mācoties 13 gadus un apgūstot pārvērtējošo konsultēšanu (Harvey Jackins, Re-evaluation Counselling, ASV) pie izciliem treneriem A. Л. Лихтарников, Е. Н. Чеснокова, Psychological Counselling, Krievija. Esmu ieguvusi augstāko izglītību psiholoģijā. Kopš 2003.gada strādāju apmācību jomā,…

Mana kvalifikācija

/
Izglītība Daugavpils Universitāte; doktora studijas Sociālajā psiholoģijā, 2005. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijā, 2004. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Augstākā profesionālā izglītība - psihologa asistenta kvalifikācija, 2003. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo…

Es un „alter ego” skola…

/
Es esmu Lilita Danilāne, psiholoģe, skolotāja, trenere, konsultante un netipiska praktiķe. Esmu sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā – tā ir…
JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account