Mana pārliecība

Es ticu, ka pat pēc 100 gadiem būs cilvēki, kuriem kaut kā paveiksies, kā reiz notika ar mani, satikt skolotājus un sajust nospiedumu, ko šodien jūtu un atstāju šodienā Es. Mans veiksmes kritērijs – klients kurš emocionāli atbrīvojies un atradis sevī jaunus resursus. Esmu pārliecināta, ka vērtīgākā dāvana, ko varu dot — gan konsultēšanas attiecībās, gan ikdienā —, ir mana klātbūtne un patiesums. Es ticu, ka… „…ikviena mūsu doma un rīcība balstās vai nu uz MĪLESTĪBU, vai arī uz BAILĒM.…

Mans stāsts

Manas cerību pilnās un iedvesmojošās darba metodes ir radušās no pieredzes, risinot notikumus pašas dzīvē, mācoties 13 gadus un apgūstot pārvērtējošo konsultēšanu (Harvey Jackins, Re-evaluation Counselling, ASV) pie izciliem treneriem A. Л. Лихтарников, Е. Н. Чеснокова, Psychological Counselling, Krievija. Esmu ieguvusi augstāko izglītību psiholoģijā. Kopš 2003.gada strādāju apmācību jomā,…

Mana kvalifikācija

Izglītība Daugavpils Universitāte; doktora studijas Sociālajā psiholoģijā, 2005. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo zinātņu Maģistra grāds psiholoģijā, 2004. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Augstākā profesionālā izglītība - psihologa asistenta kvalifikācija, 2003. gads. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte; Sociālo…

Es un „alter ego” skola…

Es esmu Lilita Danilāne, psiholoģe, skolotāja, trenere, konsultante un netipiska praktiķe. Esmu sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā – tā ir…
JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account