Es un „alter ego” skola…

Es esmu Lilita Danilāne, psiholoģe, skolotāja, trenere, konsultante un netipiska praktiķe.

Esmu sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā – tā ir metode un mācīšanās veids, kas strādā ar cilvēku sākotnējo un bieži kļūmīgo uztveri un reakciju, ko šī uztvere izraisa. Es pētu, kāpēc kļūdaini pieņēmumi noved mūs pie neatbilstošas un neizdevīgas emocionālas reakcijas, no kuras iespējams izvairīties, ja iemācāmies saprast cits citu.

Sapludinot zinātnisku pieeju ar smieklīgiem piemēriem no ikdienas dzīves, šī metode palīdz ikvienam mainīt uzskatu par sevi, savu tuvāko un sev nozīmīgām attiecībām.

Mans galvenais princips dzīvē – darīt to, ko protu un darīt to vislabāk.

Otrs princips – nekad nemelot ne sev, ne klientam. Pateikt tieši, kā ir, lai cik netipiskas un sarežģītas dzīves situācijas nebūtu. Esmu neērta, jo pasaku to, ko domāju. Esmu citāda psiholoģe nekā tie, kurus esat sastapuši.

Mans veiksmes kritērijs – klients kurš emocionāli atbrīvojies un atradis sevī jaunus resursus.

Esmu pārliecināta, ka vērtīgākā dāvana, ko varu dot — gan konsultēšanas attiecībās, gan ikdienā —, ir mana klātbūtne un patiesums.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account