Emocionālā inteleģence

Emocionālā inteliģence ir spēja izjust, izprast un efektīvi izmantot emociju spēku kā enerģijas, informācijas, uzticēšanās un kreativitātes avotu. Līdzko tu atpazīsti emocijas un spēj identificēt to avotu, tu esi atbrīvojis ceļu vienai no visspēcīgākajām cilvēka inteliģences izpausmēm. Tev paveras lieliska iespēja attīstīt savu unikālo potenciālu, iet ceļu, kam tavā darba un personīgajā dzīvē ir vislielākā jēga, padziļināt attiecības ar līdzcilvēkiem, stiprināt savu līdera talantu un aizdegt radošo garu.

Mērķis. Attīstīt treniņ programmas dalībnieku izpratni par emocionālo inteliģenci, tās ietekmi uz personību.

Veicināt emocionālās inteliģences spējas attīstību dalībniekos.

Treniņprogrammas tēmas.

Kas ir emocionālā inteliģence.

Emocionālās inteliģences ietekme uz personību.

Emocionālā kompetence – nepieciešamās prasmes EQ paaugstināšanā.

Emocionālā inteliģence darbībā (in action).

Individuālā emocionālās inteliģences līmeņa noteikšana.

Individuālais darbs EQ paaugstināšanai.

Praktiskās nodarbības emocionālās inteliģences spējas attīstībai.

Metodoloģija. Individuālās emocionālās inteliģences izpētei tiek izmantots ceļvedis „EQ karte”.

Treniņprogramma ietver teorētiskās informācijas sniegšanu, diskusijas, individuālo darbu un praktiskās nodarbības grupā.

Tavi ieguvumi:

Izpētīsi savu individuālo emocionālo inteliģenci; kā tā ietekmē veiktspēju, kreativitāti un saskarsmi.

Attīstīsi spēju pozitīvi uztvert apkārtējos un situācijas (arī problemātiskas J), kreatīvi domāt gan darba, gan arī personīgajā vidē.

Aktivizēsi uzticamu attiecību un nākotnes veidošanas prasmi no emocionālās inteliģences viedokļa.

Treniņprogrammas ilgums. 8 astronomiskās stundas.

Dalības maksa. 1490 EUR (vienam dalībniekam).

Treniņprogrammas vadītāja.Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account