“Efektīvs vadītājs” treniņš vadītājiem

SEMINĀRA MĒRĶIS

Seminārs veicina personības spēju uzņemties atbildību par veiksmīgu vadīšanas procesa organizēšanu, tādējādi palīdzot uzņēmumiem iegūt zinošus, prasmīgus un spējīgus trenerus – vadītājus jauno darbinieku efektīvai vadīšanai.

Teorētiskās nodarbības:

Personības izpēte darbā. Personības uzvedības izpratne. Saskarsme darba vidē un motivācija.

Ietekmējošie faktori grupas darbā. Grupas kopējās problēmas. Komandas formēšanās. Grupas darba efektivitātes paaugstināšana. Sapulces struktūra.

Komandas izveides ceļi. Dabīgie ceļi komandas izveidē. Mērķtiecīgi noteiktie ceļi komandas izveidē. Neapzināto mērķu izpēte, sasniegumi un individuālās īpatnības.

Praktiskās nodarbības:

Individuālais darbs ar komandas cilvēkiem.

Starppersonu attiecības.

Vērtības.

Mērķtiecīga uzticība un vienota enerģija komandā.

Komandas vērtību formēšana.

Komandas darba tehnoloģija.

Jūsu ieguvumi:

Gūsiet ieskatu jauno darbinieku potenciāla aktivizēšanas paņēmienos. Izpratīsiet jautājumu nozīmību vadīšanas procesā. Attīstīsiet izpratni par procesa objektīvas novērtēšanas prioritāti veiksmīga vadīšanas cikla veidošanā. Padziļināsiet un sistematizēsiet zināšanas vadīšanas procesā.

Mācību metodes:

Seminārs tiek vadīts pēc Kembridžas Universitātes programmas. Notiek trīs teorētiskās un sešas praktiskās nodarbības. Nodarbībā iekļautas diskusijas, situāciju modelēšana, lietišķās spēles un citi vingrinājumi.

Semināra ilgums. 9 tikšanās reizes vienu reizi nedēļā 3h.

Dalības maksa. 1360 EUR(vienam dalībniekam par vienu nodarbību).

Treniņprogrammas vadītāja.Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot elektronisko pieteikšanās formu

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account