Divgadīga pieaugušo tālākizglītības mācību programma

„PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA” procesuāli orientētā psiholoģija.

Programmas direktore Mg.Psych. Lilita Danilāne lilita.danilane@alterego.lv
Pēc mācību programmas sekmīgas beigšanas apmācāmais saņem Profesionālās izaugsmes un meistarības skolas „alter ego” izglītības iestādes apliecību.

Prasības uzņemšanai. Bez ierobežojumiem.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai. Izpildīts studiju plāns, sekmīgi nokārtots skolas pārbaudījums.

Studiju ilgums. 2 gadi, 488 akadēmiskās stundas

Programmas pamatideja:

profesionālās sagatavošanas programma psihologiem, ārstiem, sociālā darba speciālistiem un citiem interesentiem. Konsultēšanas sākotnējā izpratne balstās uz cilvēkam svarīgām problēmām: emocionāli – motivējošo sfēru un tās attīstību.

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir metode, ar kuras palīdzību atrisina emocionālas dabas jautājumus, strādājot pāros vai grupā.

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir nevis „terapijas” veids, bet gan mācīšanās process, pašpalīdzības process, dzīves plānošanas process un veids, kā paplašināt savu skatījumu, iespējas, izdevības un līdz ar to – personīgo brīvību.

Risinājumu gūst pirmkārt – izprotot emociju būtību, otrkārt – apzinoties domu gaitu un treškārt – mainot uzvedības modeli. JŪTOT < DOMĀJOT < DAROT

Programma radīta apvienojot trīs praktiskās psiholoģijas metodes: pārvērtējošā konsultēšana (Harvey Jackins, Re-evaluation Counselling, ASV); procesuāli orientētā psiholoģija (Arnold Mindell, Process Work, ASV); un psiholoģiskā konsultēšana (A. Л. Лихтарников, Е. Н. Чеснокова, Psychological Counselling, Krievija).

Pārvērtējošā konsultēšana ir spēcīgs instruments individuālai un profesionālai izaugsmei.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “Profesionālās izaugsmes un meistarības skolas “alter ego”” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account