“Coaching” jeb attīstošais dialogs

Coaching ir jauns vadības veids, kurā galvenā nozīme ir personāla pašmotivācijas aktivizēšanai. Tā pirmsākumi meklējami ASV. Pašlaik šī vadības metode tiek efektīvi izmantota daudzās Eiropas valstīs. Arī Latvijā uzņēmumu vadītāji saskata problēmu darbinieku konstanti pieaugošajā materiālajā motivācijā. Ir pienācis laiks vadības stila un kultūras fundamentālām pārmaiņām.

Semināra mērķis. Attīstīt dalībniekos jaunu izpratni, izmantojot „attīstošā dialoga” metodi.

Semināra tēmas:

Kas ir „attīstošais dialogs”.
Vadītājs kā treneris. Kas ir vajadzības un atbildība?
Jautājumu tehnika – darbinieku pašmotivāciju veicinošs faktors.
Produktīvs mērķu noteikšanas process un darbības plāna izstrāde, apgūstot attīstošā dialoga metodi.
Atgriezeniskās saites sniegšana un darbinieku novērtēšana, izmantojot attīstošo dialogu.
Vadītājs un darbinieki – spēcīga komanda. Kā to izveidot.
Iegūsi jaunu izpratni par efektīva vadītāja (trenera) funkcijām un lomu uzņēmumā.
Iemācīsies modelēt vadības procesu pēc „attīstošā dialoga” metodes, izmantojot teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Izpratīsi jautājumu nozīmi personāla vadības procesā.
Metodoloģija. Interaktīvajā seminārā paredzēta teorētiskās informācijas sniegšana, kā arī grupas iesaistīšanās praktiskajās nodarbībās, izmantojot attīstošā dialoga metodi. Nodarbībā iekļautas diskusijas, situāciju modelēšana, lietišķās spēles un citi vingrinājumi.

Ieguvumi. Interaktīvais seminārs sniegs jaunu pieeju vadības stratēģijai, tādējādi palīdzot uzņēmumiem iegūt zinošus, prasmīgus un spējīgus vadītājus (trenerus).

Dalībnieki. Uzņēmumu vadošie darbinieki. Maksimālais dalībnieku skaits: 12 cilvēku grupa.

Semināra ilgums. 2 dienas, 8 h dienā.

Dalības maksa. 690 EUR (vienam dalībniekam).

Treniņprogrammas vadītāja.Mg. psych. Lilita Danilāne, sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante .

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account