Kas ir PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA?

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir metode, ar kuras palīdzību atrisina emocionālas dabas jautājumus, strādājot pāros vai grupā. PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir nevis „terapijas” veids, bet gan mācīšanās process, pašpalīdzības process, dzīves plānošanas process un veids, kā paplašināt savu…

Ko skola dos TEV?

Ja tu esi: psihologs – dos tev tiesības strādāt psihologa profesijā ar statusu pārvērtējošais konsultants; konsultēt indivīdus, grupas vai organizācijas; veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu; sociālā sfērā strādājošais – paaugstinās un pilnveidos tavas profesionālās prasmes…

Kur mācības notiek un kā pieteikties?

Šobrīd pandēmijas ierobežojumu dēļ, skolas mācību programma tiek pasniegta attālināti, caur vietni Zoom. Kad valstī tiks atcelti ierobežojumi, skola turpinās mācības klātienē. Nodarbības notiek Rīgā, Kalnciema ielā 29a-6. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs…