„Attīstošais dialogs konsultēšanā”

Semināra mērķis ir dot katram iespēju ne tikai ielūkoties savā pagātnes pieredzē, bet iemācīties to nolikt malā. Apgūstot jaunas iemaņas un jaunu metodi, iespējams paplašināt savu redzesloku un padziļināt savas zināšanas par dzīvi, kā rezultātā mēs veidojam attīstošu dialogu un ļaujam otram uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Mēs nevis veidojam monologu, bet attīstām dialogu. Tas ir veids, kā labāk saprasties ar sievu, vīru, bērnu, vadītāju, skolotāju un daudziem citiem nozīmīgiem cilvēkiem.

Programma plašāk:

Anotācija:Dialoga attīstības nepieciešamība dažādās attiecībās, tādās kā „vecāks – bērns”, „sieva – vīrs”, „skolotāja – skolnieks”, „vadītājs – darbinieks” utt. Kādēļ dialogs ir nepieciešams? Ja iztrūkst motivācijas, ja nav partneru attiecības, ja ir nepieciešama izpratne par atbildību, ja ir jānoskaidro patiesās vajadzības, tad dialogs ir viens no efektīvāk strādājošajiem instrumentiem.

Mērķis:iepazīties ar dialoga filozofiju un izprast , kā strādā – nestrādā dialoga tehnoloģija. Iepazīt galvenos dialoga elementus, tādus kā atvērtie un slēgtie jautājumi, pozitīva atgriezeniskā saite, vajadzību un pieredzes izmeklētāja pozīcijas mehānisms, aktīvā meklēšana un motivācija, atbildības nodošana, pretrunu meklēšana un to pārvēršana pozitīvā attīstībā un savu iegūto jauno zināšanu vispārināšana. Izmeklēt dažādas situācijas izmantojot attīstošo dialogu.

Saturs:

Dialoga filozofija.
Dialoga, kā saskarsmes metodes būtība.
Dažādu vecumposmu cilvēku sociālpsiholoģiskās īpatnības.
Grupu psiholoģija.
Empātija un tolerance saskarsmē.
Sociālās bezpalīdzības psiholoģiskais raksturojums.
Dialoga tehnikas
Saskarsmes iemaņu pilnveidošana (aktīvās klausīšanās paņēmieni, atvērtās un slēgtās pozas, to pielietojuma būtība un nosacījumi, “spoguļa efekts” saskarsmē, jautājumu veidi un to uzdošanas tehnikas, lomas un pozīcijas saskarsmē, psiholoģiskās barjeras saskarsmē)
Uzvedības sistēmu analīze un pārmaiņu psiholoģija. Jautājumi. Kopsavilkums
Iegūtās, apzinātās prasmes un iemaņas:Zināšanas par dialoga būtību, nozīmi saskarsmē, dialoga veidiem un filozofiju. Empātijas spēju, tolerances, prasmes klausīties un diskutēt attīstība.

Metodes: Darbs aplī, pašrefleksija, diskusija, lomu spēles, teorētiskā un praktiskā analīze.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h)

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account