„Attiecības ar sevi un citiem konsultēšanā”

Semināra galvenais uzdevums ir izprast attieksmi pret sevi un padarīt to par savu sabiedroto. Dibinot attiecības ar citiem, cilvēks primāri domā par sevi un rada tādu tēlu, kāds viņš vēlētos būt; tāpēc divu cilvēku attiecībās var būt iesaistīti pat četri tēli. Konsultanti iemācīsies izprast attiecību modeļus un tajos esošos rangus, teoriju par rangu būtību un to nozīmi attiecībās, mācās palūkoties uz sevi caur dažādiem attiecību modeļiem, nosakot lomu un rangu. Katram ir iespēja pabeigt savas nepabeigtās attiecības, un katram ir iespēja saprast, kas neļauj veidot jaunas attiecības. Lomu spēle katram ļauj izjust un izdzīvot savu attieksmi pašam pret sevi.

Programma plašāk:

Anotācija: Attīstības nepieciešamība dažādās attiecībās, tādās kā „vecāks – bērns”, „sieva – vīrs”, „skolotāja – skolnieks”, „vadītājs – darbinieks” utt. Kādēļ attiecības ir nepieciešams? Kā tajās justies labi un kā iemācīties uz tām skatīties no malas? Tie ir seminŗa galvenie uzdevumi. Ja iztrūkst motivācijas, ja nav partneru attiecības, ja ir nepieciešama izpratne par atbildību, ja ir jānoskaidro patiesās vajadzības, tad svarīgi ir mācēt redzēt savu personīgo attieksmi pašam pret sevi.

Mērķis: iepazīties ar attiecību filozofiju un izprast , kā strādā – nestrādā attiecību tehnoloģija. Iepazīt galvenos attiecību elementus, tādus kā lomas, rangus, atbildību, utt. Izmeklēt dažādas situācijas attiecību modeļos. Izsekot, kāda ir personīgā attiecību pieredze.

Saturs:

Attiecību filozofija.
Attiecību metodes būtība.
Dažādu attiecību vecumposmu sociālpsiholoģiskās īpatnības.
Empātija, tolerance, saskarsme attiecībās.
Uzvedības sistēmu analīze un pārmaiņu psiholoģija. Jautājumi. Kopsavilkums
Metodes: Darbs aplī, pašrefleksija, diskusija, lomu spēles, teorētiskā un praktiskā analīze.

Apjoms: pamatprogramma 32 akadēmiskās stundas (4 dienas/8 h)

Meistarklase 2. gadu garumā. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī. Lekcijas ir sadalītas semināros divu gadu garumā. Katrs seminārs noris divas dienas (16 akadēmiskās stundas). Mācības notiek sestdienās un svētdienās vienu vai divas reizes mēnesī no plkst.10:00 līdz 18:00. Viena semināra (2 dienu) maksa 110 EUR.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni +371 29430550

sūtot e-pastu lilita.danilane@alterego.lv vai

izmantojot e-bodes pieteikšanās formu.

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account