Pašnovērtējuma ziņojums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes “ Profesionālās izaugsmes un meistarības skolas “alter ego””

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account