Kas ir „alter ego” skola?

”alter ego” konsultēšanas skola - praktiska pieeja jūtu pasaulē, tikai izprotot jūtu pasauli, mēs apzināmies tās esamību un saprotam to nozīmi. /Lilita Danilāne/ „alter ego” skola ir izglītības iestāde, kas reģistrēta Izglītības Kvalitātes Valsts Dienestā,…

Es un „alter ego” skola…

Es esmu Lilita Danilāne, psiholoģe, skolotāja, trenere, konsultante un netipiska praktiķe. Esmu sertificēta pārvērtējošās konsultēšanas skolas psiholoģe – konsultante. Darbā es izmantoju humānistiskā virziena pieeju pārvērtējošā konsultēšanā un procesuāli orientētā psiholoģijā – tā ir…

Kas ir PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA?

PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir metode, ar kuras palīdzību atrisina emocionālas dabas jautājumus, strādājot pāros vai grupā. PĀRVĒRTĒJOŠĀ KONSULTĒŠANA ir nevis „terapijas” veids, bet gan mācīšanās process, pašpalīdzības process, dzīves plānošanas process un veids, kā paplašināt savu…

Ko skola dos TEV?

Ja tu esi: psihologs – dos tev tiesības strādāt psihologa profesijā ar statusu pārvērtējošais konsultants; konsultēt indivīdus, grupas vai organizācijas; veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu; sociālā sfērā strādājošais – paaugstinās un pilnveidos tavas profesionālās prasmes…

Kur mācības notiek un kā pieteikties?

Školas mācību programma tiek pasniegta klātienē Rīgā, Kalnciema ielā 29a-6. Uzņemšanas kārtība un iepazīšanās tuvāk, vienreiz gadā, oktobra mēnesī skolas atvērto durvju dienā. Mācības tiek uzsāktas katra gada novembra mēnesī.
Featured Video Play Icon

Atvērtā durvju diena!

Vai tu esi ar mums? Iepazīstieties ar savas zemapziņas unikālo un nevainojamo struktūru. Uzziniet, kā jūsu zemapziņa runā ar jūsu apziņu. Iemācieties apzināties savas emocijas un jūtas, dzirdēt un saprast sevi. Uzziniet, kāda vērtība ir nožēlas sajūtai un par kādām patiesām vajadzībām runā jūsu nožēla.
Featured Video Play Icon

Kas ir „alter ego” skola? – atsauksmes un viedokļi…

Man agrāk praktiski nav bijis nekādu darīšanu ar psihologiem. Lilitas pieeja mani personīgi uzrunāja ar to, ka viņa piedāvā savu viedokli un pieredzi un ir tieša un atvērta sarunā. Man nebija sajūtas, ka viņa kaut ko slēpj, patur sevī, vai ir kā kluss atsvešināts novērotājs no malas. Tieši otrādi.
JAUNUMI LAT

SEKO LV

FB ICON TW ICON INST ICON YT ICON

Privacy Policy My Account